Welkom Dr. VanhaelewijnVanaf 1 oktober 2020 verwelkomen wij Dr. Pieter Vanhaelewijn als HAIO in onze praktijk.


Een HAIO (Huisarts in opleiding) is een afgestudeerd arts die zich gedurende drie jaar specialiseert tot huisarts. Gedurende deze specialisatie jaren werkt hij/zij mee en geniet hij/zij een opleiding in een opleidingspraktijk.

Wij geloven dat onze praktijk, met een rijke diversiteit aan patiënten, voor een HAIO een uitstekende omgeving is om het vak te leren. Onze maatschappij heeft nood aan bekwame huisartsen en wij willen graag bijdragen tot hun opleiding.

Een HAIO doet zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken, onder verantwoordelijkheid van de praktijkopleider. Dit betekent dat de HAIO dagelijks overlegt met uw huisarts en dat deze bereikbaar is tijdens een consultatie of huisbezoek. Op deze manier blijft uw huisarts ook permanent op de hoogte van uw gezondheidstoestand.

De HAIO heeft als HAIO inzage in uw Globaal Medisch Dossier zodat hij/zij snel op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis.
Uiteraard gelden bij een HAIO dezelfde regels van het beroepsgeheim.
Ook gelden dezelfde tarieven als bij andere huisartsen.

Wij kijken uit naar een vlotte samenwerking!


Info over vaccinatie tegen de seizoensgriep

In lijn met het advies van de Hoge Gezondheidsraad over griepvaccinatie dit jaar, wordt ons als artsen gevraagd om de prioritaire doelgroepen voor griepvaccinatie zo goed mogelijk te vaccineren en ook aandacht te hebben voor 50-plussers.
Hiermee wil men de bezetting van ziekenhuisbedden door griep zo laag mogelijk houden om voldoende capaciteit te behouden voor de zorg voor Covid-19 patiënten.

Gezien het belang van de vaccinatie tegen de seizoensgriep in de context van de COVID-19 pandemie en de beperkte beschikbaarheid van de vaccins, worden de griepvaccins dit najaar gefaseerd ter beschikking gesteld. In een eerste fase worden de vaccins afgeleverd voor de prioritaire doelgroepen voor griepvaccinatie. Dat zijn de risicopersonen en hun huisgenoten, personeel uit de gezondheidssector en de mensen boven de 50 jaar. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins na de prioritaire vaccinatie van de doelgroepen, kan de aflevering vanaf 15 november worden uitgebreid tot de rest van de bevolking.

Indien u twijfelt of u tot de prioritaire doelgroep behoort, vraag het dan zeker na aan uw arts.


Net als vorig jaar, plannen we twee momenten waarop we de griepvaccins zullen toedienen. 
Dit jaar zal dit doorgaan op 14 en 21 november 2020, telkens tussen 14u00 en 15u00. 
Een afspraak hiervoor kan u bekomen op het secretariaat van onze praktijk. Beste patiënten,

De cijfers van de Covidbesmettingen gaan terug de hoogte in.  Ook in onze praktijk zijn er meer consultaties voor luchtwegklachten en koorts.  Wij gaan hiervoor opnieuw aparte consultatieblokken voorzien.  We willen jullie dan ook vragen om GEEN ONLINE AFSPRAAK te maken voor griepale klachten, luchtwegklachten, hoesten, koorts,...  Gelieve hiervoor telefonisch contact op te nemen op 03 789 38 30.

Indien de cijfers verder achteruit gaan of de richtlijnen niet correct gevolgd worden, zullen we de online-agenda afsluiten, dit om zo veilig en optimaal mogelijk consultaties te kunnen blijven voorzien.


Vergeet  niet:

 • draag een MONDMASKER (over neus en mond) voordat u het praktijkgebouw betreedt
 • ontsmet uw handen met ALCOHOLGEL bij binnenkomen.  Deze is ter beschikking aan het secretariaat en in de individuele kabinetten van de artsen.
 • kom NIET TE VROEG in de wachtzaal zitten, wacht bij voorkeur in uw auto of buiten tot net voor uw afspraakmoment.
 • kom zoveel mogelijk ALLEEN op raadpleging.  Indien begeleiding nodig is, gelieve dit dan tot 1 extra persoon te beperken.
 • bij twijfel, neem telefonisch contact op
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Beste patiënten,


Vanaf 4 mei zullen wij onze online agenda weer openstellen.

Wij proberen de nodige maatregelen te treffen om iedereen zo goed mogelijk te beschermen.

Daarom zullen een aantal zaken anders zijn dan gewoonlijk:


 • Indien er griepale klachten zijn of klachten van de luchtwegen, gelieve dan  ZELF GEEN online-AFSPRAAK TE MAKEN. Neem telefonisch contact op met onze praktijk 03/789 38 30. Dit geldt ook voor kinderen.


 • Er wordt slechts elk half uur een afspraak gepland. Op die manier vermijden we dat er teveel patiënten tegelijk in de wachtzaal moeten wachten, hebben we tijd genoeg om onze kabinetten tussen de verschillende consultaties door te ontsmetten,…
  Uiteraard zal dit er voor zorgen dat u soms een aantal dagen zal moeten wachten om zelf een afspraak te kunnen vastleggen. Indien u een acuut probleem heeft, en géén vrij afspraakmoment vindt, neem dan telefonisch contact op aub.
 • Als jullie te vroeg zijn, gelieve dan in de auto te wachten en pas rond het moment van afspraak binnen te komen. 
 • We willen jullie vragen om een MONDMASKER te dragen.
 • Bij het betreden van de wachtzaal is er alcohol-gel beschikbaar bij het secretariaat. Gelieve daar de handen te ontsmetten. Ook bij de artsen in het kantoor is dit beschikbaar.
 • Tele-consult: Er zijn nog steeds teleconsulten mogelijk. Hiervoor belt U naar het secretariaat en dan zal U een moment toegewezen krijgen waarop dit kan plaatsvinden. Indien we het nodig achten om toch naar de praktijk te komen dan zullen we dit duidelijk communiceren.Dank voor het begrip en het vertrouwen!

Goede moed voor iedereen,

Met vriendelijke groeten,


Dr. Backaert Hélène, Dr. Backaert Dirk, Dr. Van Grembergen Helen, Dr. Dhollander Marjan, Ine en Patricia


Beste patiënten


Ben je grieperig of last van zware aanhoudende hoest? Denk ook aan de gezondheid van anderen!

Verlaat de wachtruimte en neem telefonisch contact met ons op via het nummer 03/789 38 30.

Huis De Ro vraagt in dit kader van de aanbevelingen van de FOD Voksgezondheid om de verspreiding van virale ziekten (griep, coronavirus, ...) te voorkomen. Meer info via de websiten www. info-coronavirus.be

???????Alvast bedankt!